Wolontariat

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.


Dzięki byciu wolontariuszem w naszej Fundacji masz okazje do zrobienia czegoś naprawdę pożytecznego. Przede wszystkim masz możliwość zdobycia nowych umiejętności, a także doświadczenia zawodowego, które jest bardzo potrzebne.


Na czas zaangażowania w prace wolontarystyczne otrzymasz Umowę o Wolontariat. Jest to dokument doceniany przez pracodawców, gdyż cenią oni każdą aktywność kandydatów, jeżeli pozwala ona na zdobycie nowych umiejętności, jak w przypadku Fundacji Staszica. Wolontariusze są postrzegani przez pracodawców jako osoby gotowe do podejmowania nowych wyzwań, bezinteresowne, obowiązkowe, czy kreatywne. Działalność wolontarystyczna jest wyróżnikiem na tle innych aplikacji, co bardzo pomaga w znalezieniu pracy.


Gorąco zachęcamy do podjęcia wolontariatu w Fundacji Staszica!